Slår sammen fylkesfiskarlag

Prosessen med sammenslåing av fylkesfiskarlagene i Troms og Finnmark til ett regionslag, er nå nesten i havn.

Det gjenstår bare å gjennomføre et konstituerende årsmøte før det nye storlaget i nord er et faktum, melder Troms Fiskarfylking.

Fiskarlaget Nord

Konstituerende årsmøte for det nye laget vil bli avholdt 23. november i Tromsø på Scandic Hotell. Møtet holdes som et endagsmøte der en kun skal gjennomføre valg av tillitsmenn for det nye laget. Regionlagets navn blir Fiskarlaget Nord.

Spørsmålet om sammenslåing av de to Fylkeslagene har vært tatt opp flere ganger tidligere. Senest i 2006 da Årsmøtet i Finnmark snudde i siste liten og vente tommelen ned for sammenslåing. Prosessen med sammenslåing av de to fylkeslagene ble da lagt bort for 3 år.

Årsmøtet i Finnmark Fiskarlag vedtok i 2008 at det nye styret fikk i oppgave og pånytt vurdere en sammenslåing med Troms Fiskarfylking. Styret i Finnmark Fiskarlag satte derfor ned en arbeidsgruppe som skulle frem mot årsmøtet i år vurdere alternativene for laget.

Dette arbeidet resulterte i som de fleste kjenner til, at årsmøtet i Finnmark Fiskarlag 29. august i år enstemmig vedtok en sammenslåing med Troms Fiskarfylking.

Les også: Fiskarlag vil slå seg sammen 31.08.2009

Troms Fiskarfylking vedtok i 2005 å slå seg sammen med naboene i nord.

For å kunne få en rask behandling av en eventuell sammenslåing i år fornyet årsmøtet i Troms styrets fullmakter til å sluttføre forhandlingene med Finnmark.

Mandag 28. september møttes styrene i Finnmark Fiskarlag og Troms Fiskarfylking i Tromsø for å sluttføre forhandlingene for sammenslåingen. Møtet opplevdes for alle parter som et konstruktivt møte der partene ser frem til å danne et felles nytt lag, opplyser Troms Fiskarfylking.