– Marin forskning i verdensklasse

Gjennom en samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og Nofima vil Norge styrke sin posisjon som verdensledende innen marin forskning.

Avtalen formaliserer forskningssamarbeidet og klargjør rolledelingen mellom instituttene. Den ble underskrevet i Bergen i dag, og bærer bud om et mer slagkraftig marint forskningsmiljø, melder Nofima.

Direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet er optimistisk.

– Vi vil kunne arbeide fram langt større og komplekse problemstillinger som ivaretar både nærings- og forvaltningsinteresser. Dette får vi til ved å hente ut det beste fra de to forskningsmiljøene i de prosjekt hvor det er naturlig å samarbeide, sier han.

Øyvind Fylling-Jensen, konsernsjef i Nofima, er i tillegg opptatt av hva avtalen vil innebære for forskningen i Bergen.

– Et nært samarbeid med Havforskningsinstituttet er helt avgjørende for hva Nofima kan få til i Bergen. Vi har et lite, men svært kompetent og etterspurt miljø her, og kan sammen med Havforskningsinstituttet få til veldig spennende, næringsrettede prosjekt med Bergen som utgangspunkt, sier han.

Fylling-Jensen påpeker i tillegg samfunnsøkonomien i at man samarbeider.

– Vi er opptatt av at forvaltningen og næringslivet skal få mer forskning for hver krone, og at det samtidig skal være så ryddige forhold som mulig mellom den forskning som tjener det offentliges interesser og den forskning som tjener næringslivet. Dette samarbeidet legger til rette for akkurat det, sier de to.