Fiskets gang uke 47 i 2009

Norges Sildesalgslag melder om gode fangster av hestmakrell i begynnelsen av uken, men lite mot slutten av uken.

Det ble tatt et moderat kvantum med nvg-sild i uke 47, men for nordsjøsild ble det høstens beste ukekvantum.

Nvg-sild

Etter to gode uker på rundt 50.000 tonn så fikk vi en moderat uke med knappe 34.000 tonn norsk vårgytende sild. Ringnot bidrar mest og har fisket 24.600 tonn, trål har tatt 5.400 tonn, fra kyst er det fisket kun 3.800 tonn. Utenlandske båter har for første gang i høst ikke bidratt i Sildelagets innmeldingsjournal, opplyser salgsleder i Norges Sildesalgslag, Kenneth Garvik, til sildelagets nettsider.

Silda holder seg rimelig i ro i samme området som tidligere, med en tendens til en litt nordligere aktivitet. Hovedkvantumet er tatt nord for N 71˚ og mellom lengdegradene Ø 14˚- Ø 16˚.

Variasjonen i størrelse har vært store, og selv på fangster som har vert fisket tett på hverandre så opplever fiskerne ujevn snittvekt. Noen få båter har levert sild direkte til mel/olje grunnet lavt snitt. Laveste snittvekt til konsum er på 210 gram, og høyeste er 332 gram. Totalsnittet ligger på rundt 290 gram for uken.
Silda betales i auksjonene fra kr 2,13 som lavest og kr 3,08 for best betalte fangst. Snitt for uken ligger på kr 2,65.

Flere ringnotbåter er på vei nordover og Sildelaget forventer relativ stor aktivitet fra den gruppen i starten av uken, fra trål så minker det med kvoten og på kyst så vil det kun være noen få båter i aktivitet, opplyser Garvik.

Hestmakrell

Høstens nest beste uke og døgnrekord på mandag er status for hestmakrellen. Totalt for uken så fikk vi 15.800 tonn, og på nymånen mandag, så ble det tatt hele 9.600 tonn, opplyser Garvik.

Fisket foregikk i starten av uken uvanlig langt sør, helt sør til N 57˚ og vest mot grensen til EU sonen. Som vanlig på denne tiden så trakk ”hesten” på vest, og fra tirsdag til torsdag samlet hele flåten seg i EU sonen. Her ble den tilmålte kvoten på 3,600 tonn fisket, og fra torsdag ettermiddag så kom det melding om stopp i denne sonen. I helgen har det vert mye leting og slakt fiskeri i norsk sone. Og totalt er det kun tatt knappe 1.000 tonn, der 450 tonn av disse er innmeldt fra to svenske båter fra EU sonen.

Prisene på hestmakrell har vert rimelig stabile fra kr 3,29 - kr 3,98, med snittpris på kr 3,63.

En foreløpig oppsummering av sesongen viser at vi må tilbake til nittitallet for å finne så store kvanta (per tidspunkt 78.500 tonn), der 1993 var topp år med 128.000 tonn.

Det som er gledelig er at det aldri er levert så mye hestmakrell til konsum, kun 700 tonn er registrert til mel/olje, skriver Garvik.

Prismessig så ligger snittet på kr 3,90, basert på fakturerte kvantum på knappe 70.000 tonn.
Dette fiskeriet har vert et kjærkommet erstatningsfiskeri for den gjenstående makrellkvote. Og de beste båtene har hatt fiske på over 10 mill. på ”hesten” i høst.

I kommende periode så forventer vi mindre deltagelse, da flere båter har satt kursen nordover på silda. Vi får håpe ”hesten” kan fortsette å overraske og at vi fortsatt kan få innmeldinger. Kanskje fullmånen rundt månedsskifte blir en gunstig periode, sier Garvik.

Nordsjøsild

Flere har sist uke vert aktive på nordsjøsilda og totalt er det innmeldt 4.800 tonn, et ukekvantum som vi må tilbake til sommerens matjesfiske for å finne høyere.

Hovedfiskeriet har foregått i EU sonen fra N 60˚ i nord til rundt N 58˚ 40΄ i sør. Størrelsen på silda varierer fra rundt 190 gram til 250 gram, og som vanlig i Nordsjøen så er silda mindre jo lenger sør en kommer.

På kysten av Hordaland og Rogaland er det tatt 5 låsfangster med totalt 25 tonn. Dette er større sild helt opp i 390 gram som omsettes lokalt til priser på rundt kr 4,00.

Fortsatt gjenstår det 9.600 tonn med nordsjøsild så vi forventer relativ stor aktivitet også i kommende uke, avslutter Garvik.