Slår alarm om rekrutteringen

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag uttrykker sterk bekymring for at et urimelig konkurranseforhold, fører til at fiskeflåten taper kampen om ungdommen.

Bekymringen fremkommer i en felles uttalelse Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag, i forbindelse med høstens tarifforhandlinger mellom partene, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Partene frykter at fiskeri skal tape kampen om ungdommen, i konkurransen med annen maritim næring som nyter godt av stimuleringstiltak som fiskeriene ikke får ta del i.

– Skeiv konkurranse

– Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen er sterkt bekymret for den negative utviklingen i rekrutteringa til fiskaryrket, og vil i den forbindelse rette en sterk appell til de respektive myndigheter, heter det innledningsvis i den felles uttalelsen.

Kampen om å rekruttere ungdom inn i fiskaryrket, lider av at det er en skeiv konkurranse mellom fiskeriene og annen maritim næring, der fiskerne taper mot andre maritime næringer som er sterkt statlig stimulert, mener seksjonene i Norges Fiskarlag.

– All annen maritim næring nyter godt av diverse stimuleringstiltak som fiskeflåten ikke tar ta del i, konstaterer Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen.

Dette medfører at fiskerne taper i kampen om ungdommen, mener seksjonene.

Krever å bli likestilt

– Derfor vil vi kreve at fiskerne blir likestilt med konkurrerende næringer, ved at vi får like rammebetingelser og samme ordninger som annen maritim næring, heter det i uttalelsen.

Seksjonene viser ellers til Norges Fiskariags landsmøtevedtak i sak 6. 2.7, fattet på landsmøtet 2009:

«Landsmøtet krever at fiskeflåten gis like økonomiske- og skattemessige ramme vilkår som konkurrerende næringer. Dette for å være med i kampen om å rekruttere ungdommen, samt være i stand til å foreta en nødvendig fornyelse av fiskeflåten.»