Skjerpede sikkerhetskrav til RIB-båter

Regjeringen innfører nye regler for å øke sikkerheten for passasjerer om bord i RIB-båter.

– De nye reglene er viktige for opplevelsesbedriftene langs hele kysten. Målet har vært å lage regler som øker sikkerheten samtidig som det fortsatt skal være mulig å utvikle reiselivet på en god måte, sier nærings- og handelsminister Giske.

RIB-båter er hyppig brukt til å frakte turister langs kysten, men har ikke vært omfattet av noe sikkerhetsregelverk så lenge båtene har hatt tolv passasjerer eller færre.

– Dette blir det nå en endring på. Å ferdes i høy hastighet i åpen båt til sjøs er forbundet med risiko. Gjennom det nye regelverket bedrer vi passasjerenes sikkerhet, sier Giske.

Redningsflåte

Forskriften inneholder en rekke nye krav til eiere av RIB-båter, blant annet:

  • Etablering av et sikkerhetsstyringssystem (inkl. opplæring, bemanning, registrering av uønskede hendelser, vedlikehold, øvelser med mer).
  • Årlig egenkontroll.
  • Obligatorisk sikkerhetsorientering til passasjerene før avgang.
  • Krav om radiokommunikasjonsutstyr om bord.
  • Krav om redningsflåte(r) med kapasitet til alle om bord.

Forskriften inneholder enkelte tilleggskrav til båter som går over 20 knop, men som ikke har overbygning som beskytter passasjerene mot vær og vind. Disse båtene kan for eksempel kun brukes i dagslys.

Uanmeldte tilsyn

Det blir ikke utstedt sertifikat til hver båt, men Sjøfartsdirektoratet vil utføre uanmeldte tilsyn for å kontrollere om sikkerhetssystem er etablert og om mannskapet har nødvendige personlige sertifikater.

– Hensikten er at næringen skal utvikle en god og systematisk sikkerhetskultur. Dette er viktig for å styrke sjøsikkerheten, sier Giske.

Den nye forskriften er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, og omfatter fartøy med inntil 12 passasjerer. Reglene trer i kraft 1. januar 2011 slik at næringen får tid til å innrette seg. Sjøfartsdirektoratet arbeider med å innføre forskriften på Svalbard.