Fiskerikommuner frykter krise

Krisa i torskenæringa har ført til kapitalmangel og konkurser. Nå frykter ordførere i Lofoten og Vesterålen at flere nye fiskemottak mister kjøpetillatelsen foran vinterens torskefiske.

Vi ser bedrifter gå overende, og flere opplyser at de ikke vil få kjøpetillatelse til å starte kjøp av fisk når sesongen begynner, melder NRK Nordland.

Ordføreren i Andøy kommune, Jonni Solsvik, har nettopp opplevd at en av kommunens store fiskeindustribedrifter har gått konkurs. Han frykter at krisa i industrien får store negative følger for både båteiere og lokalsamfunn.

– Nå er det bedriftene på land som har store problemer. Dette smitter over på båtene, som ikke får levert fangstene sine. De blir liggende ved kai, og da begynner ting å virke inn i lokalsamfunnene og kommunene rundt.

– Bedriftene må få hjelp

Solsvik tror ikke den nye likviditetsordningen til industrien på 250 millioner kroner vil virke etter hensikten. Kravene til hvem som skal få ta del i ordningen er for strenge mener han, og foreslår at myndigheter og næring finner en mellomløsning.

– Vi skal ikke subsidiere næringer, samtidig må vi finne løsninger der Staten går inn og tar risiko.