Snart krever EU fangstsertifikater

Etter 1. januar 2010, skal all villfanget fisk som importeres inn til EU ha et fangstsertifikat. Fangstsertifikatet er basert på sluttsedler.

I praksis betyr det at alle eksportører, produsenter og førstehåndskjøpere må etablere en ny rutine, melder Catch Certificate på sine nettsider.

Den nye ordningen krever at førstehåndskjøpere må oppgi sluttseddelnummer til sin eksportør eller produsent. Informasjon om sluttseddelnummer må framskaffes og gjøre tilgjengelig til aktørene på samme måte som produksjons- og landingsdato er tilgjengelig i dag.

All eksport til EU etter 1. januar 2010 avhenger derfor av sluttseddelnummeret.

Førstehåndskjøpere, produsenter og eksportører må framskaffe denne informasjonen via sine samarbeidspartnere. All villfanget fisk fanget etter 01.01.2010, hvor informasjon om sluttseddelnummer ikke er tilgjengelig, vil bli stoppet av EU, opplyser nettstedet.

I dag følges en eksportert vare av en rekke ulike dokumenter. Informasjon om sluttseddelnummer blir derfor en tilleggsinformasjon i en allerede velfungerende informasjonsflyt.

– Likevel er det viktig å sørge for at gode rutiner er på plass i god tid før 1. januar. På den måten unngår vi unødig arbeidspress i januar, sier daglig leder i selskapet CatchCertificate SA, Bjørg Granberg Bjørner.

Han oppfordrer alle til å gå i gang med dette arbeidet så snart som mulig.

– Vi kan selvsagt hjelpe til med å forklare hvor og hvordan dette kan gjøres. Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom du som eksportør eller produsent har spørsmål til denne nye ordningen, sier Bjørner.

Les også: Åpnet portal for fangstsertifikater 30.09.2009

– Gjør unna registreringsarbeidet nå

Det er oppfordringen fra CatchCertificate.no.

Mange eksportører og produsenter har allerede sendt inn sine registreringsskjema for å sikre seg tilgang til fangstsertifikatportalen før 1. januar 2010.

Systemet er basert på det norske sluttseddelsystemet. Strukturen for ordningen er allerede i test. Tidlig i desember vil du som eksportør og eller produsent også kunne teste, opplyser CatchCertificate.no.

Fangstsertifikatsystemet innføres av EU for å hindre import av UUU-fisk. På nettstedet catchcertificate.no kan godkjente eksportører og produsenter av fisk fanget etter 01.01.2010 rekvirere fangstsertifikat. For å kunne utstede sertifikater må du være registrert som bruker av portalen.

– Forhåndsregistrering og godkjenning av brukere i november og desember, sparer alle for mye tid og unødvendig venting etter at ordningen er trådt i kraft, sier daglig leder for CatchCertificate SA, Bjørg Granberg Bjørner.