Signerte avtale om havnestatskontroll

Norge har signert en ny internasjonal avtale om havnestatskontroll i fiskeriene.

Sammen med EU og åtte andre land, signerte Norge avtalen om havnestatstiltak for å forebygge, forhindre og eliminere ulovlig, urapportert og uregulert fiske, såkalt UUU-fiske. Avtalen ble signert under FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, sin konferanse 22. november 2009. Dette er den første globale bindende avtalen som er fremforhandlet på fiskeriområdet siden 1995.

– Avtalen er en milepæl i kampen for å stanse svartfisket. Blant annet gir den global anerkjennelse av svartelisting av piratfartøy, og legger opp til at fisk ikke landes i havn hvis ikke fartøyenes flaggstat kan garantere at fisken er lovlig fanget, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Et norsk initiativ til forhandlinger la grunnlaget for avtalen som er en milepæl i kampen for å stanse svartfisket. Blant annet gir den global anerkjennelse av svartelisting av piratfartøy, og legger opp til at fisk ikke landes i havn hvis ikke fartøyenes flaggstat kan garantere at fisken er lovlig fanget.

Avtalen ventes å få stor betydning i bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Norge har allerede i samarbeid med EU og andre samarbeidsland sørget for effektiv havnestatskontroll i våre nærområder. Mange av de tiltakene Norge har etablert de siste årene er nå blitt internasjonale minimumsstandarder. Et sentralt poeng for Norge med en global avtale har vært å bidra til at problemet blir løst globalt og ikke bare i våre nærområder.

Relaterte artikler
Snart krever EU fangstsertifikater 25.11.2009
Utkastforbud i internasjonalt farvann 18.11.2009
Norsk fiskerijurisdiksjon drøftet i ny avhandling 03.11.2009
Global FN-avtale mot ulovlig fiske 28.08.2009