– Feil om slepekraft

– Kystvakta gir gjennom media uttrykk for begrensinger hos redningsskøytene som ikke stemmer med realitetene, uttaler Redningsselskapet.

Les også: Assisterte tre skip på én natt 26.11.2009

Kystvakta Nord ved opersjonsleder Njål Røkenes, sier til Bladet Vesterålen at redningsskøytene ikke har noen mulighet til å slepe en 67 meter stor ringnotbåt på 1969 GT og 290 tonn sild om bord.

– Helt galt, sier operativ leder i Redningsselskapet, Jørn-Arve Pedersen. - Vi sleper fra tid til annen fartøy i denne kategori, og også langt større fartøy. Selv har jeg som skipsfører slept "Fjord Champion" på 32 000 dwt og 170 meter, mens kystvaktskipet "Eigun" hang i andre enden for å stabilisere slepet, sier Pedersen til Redningsselskapets nettsider.

– Jeg har også som skipsfører på redningsskøyta "Erik Bye", som forøvrig ikke er av våre aller kraftigste fartøy, slept et fiskefartøy av samme størrelse som "Strand Senior"fra Ofotfjorden til Harstad og lagt henne til kai, uten assistanse fra andre fartøy, sier Pedersen.

Operativ leder Jørn-Arve Pedersen er glad for alle som bidrar til å trygge ferdselen på havet, slik både Kystvakten og redningsskøytene gjør, men uttalelser om redningsskøytenes kapasitet må være korrekte, og ikke som i dette tilfellet.

Som en kuriositet kan vi nevne at ved søk i Redningsselskapets egne arkiver fant man at nettopp det omtalte fartøyet "Strand Senior" fikk slep av redningsskøyta "Halfdan Grieg" 20 nautiske mil, fra Rubbestadneset til Kleppestø i Hordaland 29. september 2008. Slepet tok 6 timer.