- Vellykket Maring Fagdag

Del saken

Maring Forum og RUBIN arrangerte Fagdag 17. november på Gardermoen. Foredragene er nå tilgjengelige for nedlasting.

Dagen er blitt kjent som et kompetansehevende møtested for bransjefolk i den marine ingrediensnæringen. Årets arrangement fokuserte særlig på lite utnyttede marine ressurser som finnes i de norske farvann, melder Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

FHL og stiftelsen RUBIN har nå gjort de fleste foredragene tilgjengelige for nedlasting. Last ned foredragene i pdf-format, fra FHLs nettsider, ved å følge lenkene nedenfor. (Oppdatering 2019: Foredragene er ikke lenger tilgjengelige fra kilde).

 • Norges marine ressurser – slumser vi med utnyttelsen av dem?
  Verden trenger mer marint og Norge har mye. Hvordan kan de verdifulle ressursene som i dag går til spille bidra til å tilfredsstille dette behovet?
  Erik Slinde, forsker ved Helsegruppen ved Havforskningsinstituttet og prof. II ved Universitetet for miljø-og biovitenskap
 • Fôrer vi fisken syk på planteingredienser?
  Marine fôringredienser erstattes av vegetabilske (f.eks. soya, erter, mais). Er laksens nye diett helsemessig bærekraftig og er marine ingredienser vinneren i arbeidet med fremtidens fôrdesign?
  Margareth Øverland, Professor. Senterdirektør for Aquaculture Protein Center (APC) på Ås
 • Raudåte - på startstreken til et nytt, norsk marint eventyr. Bedriftscase Calanus AS
  Tromsøselskapet Calanus er drevet fram av profesjonelle entusiaster som satser på en ny, lite utnyttet norsk marin ressurs – den lille raudåta. Hva er den god for?
  Gunnar Rørstad, adm.dir. i Calanus AS
  Prosjektet er tidligere omtalt av fisk.no: Planlegger fabrikk for raudåte 17.11.2009
 • Hva ligger på LUR for norsk marin ingrediensindustri?
  LUR-prosjektet (Lite Utnyttete Ressurser) har hittil vært en øvelse for de spesielt interesserte. Vi åpner opp for prosjektstatus og sjekker om forskere, prosessindustri og markedsførere har et potensiale i LUR-artene.
  Alf Albriktsen, avtroppende direktør i Fiskeridirektoratet avd. Trøndelag
 • VitaePro AS – en suksesshistorie med dokumentasjon
  Kosttilskuddselskapet VitaePro AS forteller om seg selv, om dokumenterte effekter, om opplevde paradokser i regelverket og samarbeidet med Mattilsynet.
  Kenneth Bern, dir. business development i VitaePro
 • EUs nye Biproduktforordning, status
  Rådgiver Ida Olsen Mattilsynet
 • EUs nye Biproduktforordning, synspunkter fra bransjen
  Direktør Henrik Stenwig FHL
 • Dagens RUBIN-agenda
  Siste nytt.
  Daglig leder Sigrun Bekkevold, RUBIN
 • Dagens MARING-agenda
  Siste nytt.
  Fagsjef Jon Aulie, FHL-Maring
 • Hvor interessant for Innovasjon Norge er norsk marin ingrediensindustri?
  Gode prosjekter fortjener god oppbacking med gode penger. Hva er Innovasjon Norges erfaringer med sine engasjement i norsk marin ingrediensindustri? Er det oppnådd interessante resultater? Hvilke støtteprogrammer passer for denne industrien?
  Asbjørn Rasch, dir. Innovasjon Norge

Les også: Arrangerer fagdag om marine ressurser 17.09.2009