– Vellykket Maring Fagdag

Maring Forum og RUBIN arrangerte Fagdag 17. november på Gardermoen. Foredragene er nå tilgjengelige for nedlasting.

Dagen er blitt kjent som et kompetansehevende møtested for bransjefolk i den marine ingrediensnæringen. Årets arrangement fokuserte særlig på lite utnyttede marine ressurser som finnes i de norske farvann, melder Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

FHL og stiftelsen RUBIN har nå gjort de fleste foredragene tilgjengelige for nedlasting. Last ned foredragene i pdf-format, fra FHLs nettsider, ved å følge lenkene nedenfor. (Oppdatering 2019: Foredragene er ikke lenger tilgjengelige fra kilde).

 • Norges marine ressurser – slumser vi med utnyttelsen av dem?
  Verden trenger mer marint og Norge har mye. Hvordan kan de verdifulle ressursene som i dag går til spille bidra til å tilfredsstille dette behovet?
  Erik Slinde, forsker ved Helsegruppen ved Havforskningsinstituttet og prof. II ved Universitetet for miljø-og biovitenskap

 • Fôrer vi fisken syk på planteingredienser?
  Marine fôringredienser erstattes av vegetabilske (f.eks. soya, erter, mais). Er laksens nye diett helsemessig bærekraftig og er marine ingredienser vinneren i arbeidet med fremtidens fôrdesign?
  Margareth Øverland, Professor. Senterdirektør for Aquaculture Protein Center (APC) på Ås

 • Raudåte - på startstreken til et nytt, norsk marint eventyr. Bedriftscase Calanus AS
  Tromsøselskapet Calanus er drevet fram av profesjonelle entusiaster som satser på en ny, lite utnyttet norsk marin ressurs – den lille raudåta. Hva er den god for?
  Gunnar Rørstad, adm.dir. i Calanus AS
  Prosjektet er tidligere omtalt av fisk.no: Planlegger fabrikk for raudåte17.11.2009

 • Hva ligger på LUR for norsk marin ingrediensindustri?
  LUR-prosjektet (Lite Utnyttete Ressurser) har hittil vært en øvelse for de spesielt interesserte. Vi åpner opp for prosjektstatus og sjekker om forskere, prosessindustri og markedsførere har et potensiale i LUR-artene.
  Alf Albriktsen, avtroppende direktør i Fiskeridirektoratet avd. Trøndelag

 • VitaePro AS – en suksesshistorie med dokumentasjon
  Kosttilskuddselskapet VitaePro AS forteller om seg selv, om dokumenterte effekter, om opplevde paradokser i regelverket og samarbeidet med Mattilsynet.
  Kenneth Bern, dir. business development i VitaePro

 • EUs nye Biproduktforordning, status
  Rådgiver Ida Olsen Mattilsynet

 • EUs nye Biproduktforordning, synspunkter fra bransjen
  Direktør Henrik Stenwig FHL

 • Dagens RUBIN-agenda
  Siste nytt.
  Daglig leder Sigrun Bekkevold, RUBIN

 • Dagens MARING-agenda
  Siste nytt.
  Fagsjef Jon Aulie, FHL-Maring

 • Hvor interessant for Innovasjon Norge er norsk marin ingrediensindustri?
  Gode prosjekter fortjener god oppbacking med gode penger. Hva er Innovasjon Norges erfaringer med sine engasjement i norsk marin ingrediensindustri? Er det oppnådd interessante resultater? Hvilke støtteprogrammer passer for denne industrien?
  Asbjørn Rasch, dir. Innovasjon Norge

Les også: Arrangerer fagdag om marine ressurser17.09.2009