Forskergruppe fikk FHFs formidlingspris 2009

En forskergruppe ved Nofima Marked ble på Havbrukskonferansen 2009, tildelt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sin formidlingspris for 2009.

Samtidig med at de har forsket på forbrukernes reaksjoner på fangst- og slaktedato, har de drevet aktiv formidling av forskningsresultatene. Det har gjort Margrethe Esaiassen, Bjørg H. Nøstvold og Jens Østli til vinnere av FHF formidlingspris for 2009, melder FHF.

Forskergruppen fra Nofima Marked fikk utdelt hovedpremien på 20 000 kr på Havbrukskonferansen 2009. Konferansen ble arrangert av Eksportutvalget for fisk i samarbeid med Nordea Markets og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Juryen begrunnet valget på denne måten:

"FHFs pris for beste formidlingstiltak i 2009 går til forskergruppen i Nofima som har forsket på hvordan forbrukerne vil reagere når de blir kjent med fangst- og slaktedato på ferske fiskeprodukter. Forskerne Margrethe Esaiassen (prosjektleder), Jens Østli og Bjørg H. Nøstvold har drevet aktiv, god og folkelig formidling av resultater parallelt med forskningen.

De har deltatt i offentlige fora, blitt intervjuet, skrevet forskjellige pressemeldinger og artikler, og arbeider nå med en informasjonsfolder. Blant de kanalene som er benyttet, er konferansen "Trygg-mat-dagen", magasinene "Fisk, industri & marked" (nå en del av "Matindustrien") og "Norsk Sjømat", samt forskningsnettstedet forskning.no."

Esaiassen, som tok i mot prisen på vegne av forskergruppen, kommenterte at det smakte ekstra godt å få en slik pris fra næringen.

Jens Østli hedret for lang tids formidlingsinnsats

FHF delte også ut en premie for på 10 000 kr for lang tids bidrag til forskningsformidling i næringen. Denne prisen gikk til Jens Østli, som dermed kunne notere seg for to premier på samme utdeling. Nominasjonen og tildelingen av den personlige prisen var imidlertid knyttet til andre forhold enn årets hovedpris. Juryen tok utgangspunkt i Østlis forskningsformidling fra midten av 90-tallet og frem til i dag, og begrunnet valget slik:

"Jens Østli har gjennom mange år beriket sjømatnæringen med lettlest litteratur og lettforståelige foredrag. Med entusiasme og seriøsitet har han formidlet fagstoff innenfor et svært bredt fagfelt. Østli har ikke minst utmerket seg innenfor området saltfisk og klippfisk, der han blant annet i år har vært sentral i utarbeidelsen av Bacalaoforum sitt informasjonshefte "Bacalao - ¿qué es?"."

Østli og Esaiassen benyttet anledningen til å oppfordre andre forskere til å la seg inspirere av utdelingen, og legge vekt på å formidle forskningsresultatene ut til fiskeri- og havbruksnæringen.