Tre nye korallområder beskyttes mot bunntråling

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag vedtatt å beskytte tre nye korallområder mot bunntråling.

Områdene som nå beskyttes er Trænarevene i Nordland, Breisunddjupet i Møre og Romsdal og et korallområde nordvest av Sørøya i Finnmark, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Beskyttelsen av de nye korallområdene er viktig i arbeidet med å ta vare på verdifulle marine leveområder og biologisk mangfold. Dette er sentrale prinsipp i den nye havressursloven. Tiltaket vil også være et bidrag til regjeringas mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Med disse tre nye områdene vil totalt åtte korallområder være beskyttet mot bunntråling. I tillegg kommer den generelle aktsomhetsplikten som fiskerne er pålagt ved fiske i nærheten av korallforekomster.

Koraller er saktevoksende dyr som danner komplekse revstrukturer hvis de får vokse uforstyrret. Korallrev er gode habitater for både fisk og andre fastsittende og frittlevende marine organismer. Korallrevene tiltrekker seg et stort antall arter, og er således kjennetegnet av høyt biologisk mangfold.

De nye områdene som nå blir beskyttet, har også stor verdi i forsknings- og overvåkingssammenheng, både for å forstå mer av økosystemene i havet og for å kunne følge med på effekter av klimaendringer og forsuring av havet, som koraller trolig er spesielt sårbare for. Området ”Korallen” ved Sørøya i Finnmark er dessuten verdens nordligste kjente korallrev, opplyses det i pressemeldingen.

– Stor betydning

Det første korallrevet langs kysten fikk beskyttelse mot tråling allerede i 1999.

– Det vi vet er at disse revene har stor betydning for biologisk mangfold og artsmangfold, sier marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet til NTB.

– Ikke konfliktfylt

Rådgiver Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag sier til NTB/ANB at det fra fiskerihold ikke har vært store innsigelser mot de tre siste korallområdene som nå får beskyttelse mot bunntråling.

– Der det er særegne og spesielle forekomster er fiskerne villige til å strekke seg langt. Likevel er det naturligvis ikke mulig å beskytte absolutt alt som er av korallforekomster langs kysten uten at det kommer i konflikt med fiskeriinteressene, sier Lorentsen.