Forbereder stortingsmelding om petroleumspolitikk

Regjeringen har i Soria Moria II varslet at den vil gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen starter nå opp arbeidet med stortingsmeldingen.

Riis-Johansen vil avholde samråd rundt omkring i landet for å få innspill fra petroleumsnæringen, organisasjoner og sentrale regionale aktører til arbeidet med stortingsmeldingen.

– Med meldingen vil jeg bidra til å skape en felles virkelighetsforståelse for situasjonen i petroleumsvirksomheten. Dette er svært viktig for å få en bedre offentlig energidebatt. De lange linjene i petroleumspolitikken vil ligge fast og jeg vil søke å oppnå bred støtte i Stortinget for disse. Vi har en robust regulering – og den skal vi beholde, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Samtidig vil jeg foreta de politikkjusteringer som er nødvendige for at den skal være tilpasset de endrede omgivelsene. Det er viktig for meg å ha nær dialog med alle interessenter i arbeidet med meldingen. Frem mot påsketider vil jeg ha regionale samråd i alle landsdeler fra Hammerfest i nord til Arendal i sør, sier Riis-Johansen.

Det første samrådet ble arrangert i dag, på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

3. desember går turen til Kristiansund. Her avholdes samråd frå 16.15-18.15 på Klubba i Caroline Kinosenter.