– Synliggjør mangfoldet i forskningen

Norges forskningsråd har kommet med en ny utgave av nyhetsbrevet Nytt fra Havbruk, som blant annet viser noe av bredden og mangfoldet i forskningen.

Forskning som er viktig for havbruksnæringen, støttes av flere programmer i Norges Forskningsråd. Det siste nyhetsbrevet fra Havbruksprogrammet viser noe av bredden og mangfoldet i denne forskningen, melder Forskningsrådet.

Av de 147 søknader om til sammen 265 millioner kroner som kom inn til Havbruksprogrammets søknadsfrist i september, innvilget programstyret nylig 26 prosjekter.

– Heldigvis støtter flere andre programmer i Forskningsrådet prosjekter som er viktige for havbruks-Norge. Og det er den samlede innsatsen som bidrar til at norsk havbruksforskning står sterkt, påpeker programstyreleder Sigve Nordrum i sin lederartikkel i Nytt fra HAVBRUK nr. 3-4/2009.

– Prestisjeprosjekt

– Mangfoldet er en styrke for forskningen, mener Nordrum. - Flere relevante utlysninger øker finansieringen, og involverer bredere kompetanse i utlysning og prosjektevaluering. Det gir både større bredde og mulighet til å sette i gang enkelte svært ambisiøse og spissede prosjekter.

Som for eksempel kartlegging av torskens genom, som er en av sakene som blir presentert i nyhetsbrevet. - Det er viktig for norsk marin forskning å lykkes med noen slike prestisjeprosjekter, og resultatene vil gi viktig, ny kunnskap om norske fiskeri- og havbruksressurser, sier Nordrum. - Dette er en milepel for norsk forskning, og resultatene vil få stor vitenskapelig oppmerksomhet, sier han.

Mangfold og bredde

Med artikler som presenterer resultater fra forskning i FUGE, Havet og kysten, Natur og næring, Matprogrammet og Maroff i tillegg til Havbruksprogrammet, dekker nyhetsbrevet store deler av verdikjeden, fra fôringredienser via storskala produksjon, holdbarhet og kjølmetoder, til handelsavtaler og forbrukerpreferanser, opplyser Forskningsrådet på sine nettsider.

Nyhetsbrevet inneholder følgende artikler:

  • Stor skala gir ikke dårlig velferd
  • Torskens genom er kartlag
  • Fisker raudåte med bobletrål
  • Prosesstyringssystem for oppdrettsnæringen
  • Usikkert om genmodifisert fôr
  • Superkjøling: Fersk smak og lengre holdbarhet
  • Vil kineserne ha norsk laks?
  • Uforutsigbare forbrukere i stabilt marked

Noen av sakene i nyhetsbrevet, er tidligere omtalt på fisk.no.

Les mer:
Last ned hele nyhetsbrevet fra Forskningsrådets nettsider:

Nytt fra HAVBRUK nr 3-4 2009 (Oppdatering 2019: Ikke lenger tilgjengelig fra kilde).