– Ikke torsk igjen i Ytre Oslofjord

Fiskere rapporterer om betydelig nedgang i torskefisket i Ytre-Oslofjord, og forskere er bekymret over at tareskogen forsvinner i Oslofjorden og langs Skagerrak.

Tirsdag dro fisker Arne Øra fra Larkollen i Rygge, og hans sønn Øyvind, nesten 30 garn. Men den eneste torsken de fikk, var halvveis spist opp av slimål. Tidligere pleide de å ta opp til 100 torsk på en slik tur.

Nå kan de bare spekulere over hvorfor det ikke lenger er slik, for det er knapt torsk igjen i hele Ytre Oslofjord, melder NRK.

Havforsker Tore Johannessen tror årsaken kan være redusert næringstilgang.

Raudåten, dyreplanktonet som yngel og småfisk lilvnærer seg av, er nemlig i ferd med å forsvinne. Dette dyreplanktonet ligger helt i bunnnen i næringskjeden til torsken og annen fisk som gir mat og levebrød til mange i kystområdene ved Skagerrak. Men det skjer dramatiske endringer, sier Johannessen:

– Det går mot store forandringer i planktonsamfunnet, og dyreplankton er jo veldig viktig i næringskjeden, sier Johannessen.

– To mulige forklaringer

Havforskerne ser for seg to muligheter.

Enten tar ikke havstrømmene med seg raudåte inn til Nordsjøen lenger, eller så har den samlede belastningen fra fiske, temperaturheving, forurensning og så videre nådd en kritisk mengde som økosystemet ikke lenger tåler. Dermed trenger andre typer plankton inn og etablerer seg - arter torskeyngelen ikke kan livnære seg på.

– Finner ikke egg av torsk i Ytre Oslofjord

Uansett hva som er årsaken, er det et faktum at fiskens mat forsvinner og dermed også fisken.

I flere år har forskerne sett at tilvekst av yngel og småfisk går drastisk ned, og det er svært alvorlig.

– Det har jo noe å si for rekrutteringen i de lokale bestandene av torsk. Når det ikke er noe egg, er det jo heller ikke noe yngel som vokser opp. Det er bekymringsfullt at vi ikke finner noe egg av torsk i Ytre Oslofjord, sier marinbiolog Sigurd Espeland ved Havforskningsinstututet.

– Ørken under vann

Mandag 30. november 2009 omtalte Budstikka.no at det flere steder i skjærgården er "ørkenområder" på 5-7 meters dyp.

– Det er stor forskjell på livet i sjøkanten i dag og da jeg var ung, sier Svein-Erik Johansen.

Askermannen har vært fisker hele sitt yrkesaktive liv. For tre år siden kastet han inn håndkleet. Han kjenner ingen på vestsiden av Oslofjorden som driver med fiske lenger.

– Noen steder er det ikke gras, tang og tare igjen, og det er mye mindre småfisk som stingsild og bergnebb. Det er usikkert å være fisker i dag, særlig i lønningsposen, sier Johansen.

På ti år ha det skjedd drastiske ting med tareskogen i havområdene i sør-norge, også i indre Oslofjord. Tareskogen på sjøbunnen er havets regnskog. Det er vuggen for alt liv i sjøen, matfat for mindre sjødyr og gjemmested for småfisk. Når den blir borte påvirker det livet i sjøen, skriver nettstedet.

Forskere bekymret

Langs Skagerrak er 80-90 prosent av tareskogen borte. Istedenfor er det erstattet med tepper av trådformete, hurtigvoksende alger.

– Generelt er det slik at tilstanden er dårligst i områder med minst vannbevegelse, slik som i Indre Oslofjord. Oslofjorden er dessuten spesiell fordi kråkeboller har beitet ned mye av områdene med sukkertare, forklarer tareskog-forsker Kjell Magnus Norderhaug, ved Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA.

Forsker ved Havforskningsinstituttet deler, Tore Johannessen, deler Magnussons bekymring.

– Livet i Oslofjorden har lenge vært sterkt påvirket av forurensning, sier han.

– Undersøkelser som er gjort i indre Oslofjord viser at mengden yngel er mindre her i forhold til det som er normalt på tilsvarende steder. Uten yngel får man heller ikke voksenfisk, sier han til nettstedet.