Økte torskekvoter i Nordsjøen

For fartøy i lukket gruppe som fisker torsk med konvensjonelle redskaper i Nordsjøen økes maksimalkvotene med virkning fra i dag.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.

Maksimalkvoten for fartøy under 15 meter blir 43 tonn, for fartøy mellom 15 og 21 meter blir maksimalkvoten 87 tonn og for fartøy over 21 meter blir maksimalkvoten 174 tonn.

Samtidig økes maksimalkvoten i åpen gruppe for fartøy under 21 meter til 7,5 tonn, og for fartøy over 21 meter økes maksimalkvoten til 23 tonn.