Godt hysefiske i Vesterålen

Det fiskes for tiden brukbart med hyse utenfor Vesterålen, og filethallen ved Klobruket i Øksnes går for fullt.

På Stø er det 14 båter som er på havet så sant det er mulig. De siste dagene har det vært litt ruskevær, men i store deler av november var det godt fiske på hyse og sei, melder Bladet Vesterålen.

– Det går bare godt med fisket for tiden. Lite utror de siste dagene, men fangstene har ligget på godt og vel 100 kilo på stampen for linebåtene, sier Leif Godvik på Stø.

– Vi har også Morgenstjerne, som fisker med snurrevad og for det meste får sei, sier Godvik.

I tillegg til dette, slaktes det torsk fra oppdrettsanlegg ved anlegget på Stø.

På Myre går det også veldig bra med hysefisket. De fleste dagene i høst har det vært full drift ved filethallen, noe som gir optimisme blant de ansatte.

– Vi har seks-syv linebåter som fisker, og de har levert fangster jevnt over fra 80 til godt og vel 100 kilo på stampen. Det har vært full drift i filethallen så sant det har vært utror. En del av hysa er blitt eksportert direkte uten bearbeiding.

I tillegg til dette slaktes det laks ved Klo-bruket på Myre hver dag.

– Slik det ser ut nå, kommer det til å være aktivitet hver dag fram til jul, sier Odd-Helge Karlsen til avisa.

Også fra Sommarøy Produksjonslag melder avisa om godt med aktivitet.