Sikkerhetskrav utsettes

Fristen for å ha på plass sikkerhetsstyringssystem i fiskeflåten utsettes fra årsskiftet til 1. april neste år.

Det har Sjøfartsdirektoratet foreslått overfor Nærings- og handelsdepartementet, melder Fiskebåtredernes Forbund på sine nettsider.

Innføring av sikkerhetsstyringssystem ble nylig behandlet på årsmøtet i Nord-Norges Rederiforening. Rederiforeningen mener det er gitt for kort frist for innføring av krav om sikkerhetsstyringssystem.

Les også: Vil ikke ha sikkerhetsstyringssystem nå 02.12.2009

Sjøfartsdirektoratet vil i andre halvår utforme konkrete krav til systemet, i samarbeid med næringen.