Nedbeiting av tareskog skal utredes

Torgar Næringshage AS er innvilget et tilskudd på inntil 200 000 kroner til utarbeidelse av en statusrapport over nedbeiting av tareskogen langs kysten av Helgeland og resten av Nord-Norge.

Utviklingsselskapet Torgar Næringshage AS, er av Nordland fylkeskommune innvilget et tilskudd på inntil 200 000 kroner, til å gjennomføre et forprosjekt og utarbeide en statusrapport om nedbeiting av tareskog langs kysten av Helgeland og resten av Nord-Norge.

Det opplyser fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knutsen, i en pressemelding.

Tareskogen er et av jordens mest produktive økosystemer og Norge har Europas største tang- og tareressurser. Tareskogen er levested for hundrevis av ulike arter, herunder viktige kommersielle fiskeslag. Den har dermed stor økologisk og økonomisk betydning, heter det i pressemeldingen.

Stortare har forsvunnet

Stortaren har forsvunnet fra store områder langs kysten, uten at man skikkelig vet hvorfor, og tareskogens fravær har vart i flere tiår. Imidlertid er taren nå på vei tilbake igjen og fronten for tareskogens gjenvekst flytter seg sakte men sikkert nordover, og befinner seg nå utenfor Helgeland. En slik gjenoppbyggingssituasjon gir unike muligheter for erverv av ny kunnskap, sier Arve Knutsen.

I denne forbindelse skal Torgar Næringshage AS gjennomføre et forprosjekt, som senere skal danne grunnlaget for søknad om sentrale midler til gjennomføring av et oppfølgende hovedprosjekt.

Prosjektet er kostnadsregnet til 400 000 kroner. Kommunene på Sør-Helgeland er ment å skulle stå for resten av finansieringen.

Paul Birger Torgnes, tidligere leder av Fjord Seafood ASA, er styreleder for Torgar Næringshage AS. Tidligere Fjord Seafood ASA er i dag en del av Marine Harvest ASA, og Marine Harvest innehar 14,18 prosent av aksjene i Torgar Næringshage AS.

Om Helgelandsplattformen

– Torgar Næringshage har tatt tak i problemstillingene knyttet til taredød langs kysten av Nord-Norge. Store områder som tidligere var fruktbar tareskog er i dag totalt nedbeitet av kråkeboller og det rike livet i tareskogen er blitt borte. Dette er både problematisk i et miljøperspektiv og i et økonomisk perspektiv. Man regner med at taredøden har forårsaket en vesentlig tilbakegang i fiskeriene, skriver selskapet på sine nettsider.

– Fra startet av har Torgar Næringshage hatt spesiell fokus på havbruk og vi har i flere sammenhenger sett på mulighetene innen høsting og oppdrett av kråkeboller. På bakgrunn av dette vil vi forsøke å skaffe midler til et større forskningsprosjekt som skal se på årsakene til taredøden, mulighetene for å utbedre situasjonen og det kommersielle potensialet som kan ligge i kråkeboller og tare, heter det videre i selskapets egenomtale.