Eksportøkning for hvitfisk i november

I november eksporterte Norge hvitfisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 857 millioner kroner. Dette er en økning på 95,7 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Målt i volum var økningen på 53 prosent fra samme måned i fjor, til totalt 33 100 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). Eksportrekord på hyseprodukter ligger bak økningen, melder EFF.

Det ble eksportert hyseprodukter for til sammen 151 millioner kroner i november. Dette er en økning på 94,4 millioner eller 166 prosent i forhold til samme måned i fjor. Aldri tidligere har Norge eksportert hyse for høyere verdi en enkeltmåned. Målt i volum er det en økning på totalt 7 220 tonn for alle hyseprodukter i november, der fryst hel hyse står for 6 172 tonn. Det er fryst hel hyse som øker mest med en verdivekst på 77,7 millioner kroner. Kina er største marked for fryst hel hyse som igjen kommer tilbake på det europeiske markedet som fryst filet.

– Storbritannia, som er det viktigste markedet for fryst hysefilet, er på vei tilbake med en vekst på nærmere 10 prosent til nå i år, og selv med økt konkurranse fra Kina så tar Norge økende markedsandel med en volumvekst på 67 prosent hittil i år, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

God vekst for klippfisk

Eksporten av klippfisk av torsk gikk opp med 9,4 millioner kroner fra november i fjor til 181,2 millioner kroner i november i år. Målt i volum økte eksporten i samme periode med 1 033 tonn til totalt 3 662 tonn, og det er hovedmarkedet Portugal som står for det meste av veksten.

Eksporten av klippfisk av sei kom på 73,2 millioner kroner i november og dette er 5,9 millioner kroner bak november i fjor. Samtidig var volumet stabilt på rundt 2 800 tonn. Brasil er største marked for klippfisk sei og i november mottok de 1 028 tonn som er en dobling fra samme måned i fjor.

Økning for salt torsk

Det ble eksportert salt torsk for 56,3 millioner kroner i november og dette er en økning på 11,2 millioner i forhold til samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 685 tonn mot 1 034 tonn i november i fjor, en økning på 63 prosent. Det største markedet for saltfisk, Portugal, økte fra 236 tonn i november i fjor til 944 tonn i år, 300 prosent økning. Til tross for god vekst de siste månedene, så er eksporten av salt torsk fortsatt 4 720 tonn bak fjoråret.

Fortsatt prisfall for tørrfisk

Totalt ble det eksportert tørrfisk for 57 millioner kroner i november mot 80,2 millioner i samme måned i fjor.

Italia står for reduksjonen som følge av lavere priser per kilo på lofotrund tørrfisk torsk. Prisen per kilo til Italia var i november 99,13 kr/kg mens den til samme tid i fjor var 160,27 kr/kg: Dette tilsvarer en prisreduksjon på 38 prosent.

Økning for fersk breiflabb

Fersk hel hvitfisk økte totalt med 21,8 millioner kroner eller 21,3 prosent i november målt mot samme måned i fjor. Størst økning hadde breiflabb med en eksportverdi på 19,4 millioner kroner, opp 7,7 millioner fra samme måned i fjor. Volumet økte med 76 prosent og det er Danmark og Spania som er største mottakerland for breiflabb.
Eksporten av fersk hel torsk gikk opp med 12,6 millioner kroner til totalt 26,4 millioner kroner i november målt mot samme tid i fjor. Målt i volum økte eksporten med 139 prosent til totalt 1111 tonn. Danmark er største mottakerland for fersk torsk med en andel på 67 prosent.

Fersk hel hyse økte med 5 millioner kroner i november sammenlignet med samme måned i fjor og det er særlig Storbritannia som øker med en vekst på 121 prosent i verdi. Danmark er fortsatt største mottaker av fersk hel hyse og står for litt under halve verdien på totalt 17 millioner kroner i november.

Volumøkning for oppdrettstorsk

Fersk oppdrettstorsk reduseres med 6,4 millioner kroner i forhold til november i fjor som følge av lavere priser, særlig på fisken som går til Sverige. Målt i volum er det derimot en økning på 12 prosent i forhold til samme måned i fjor, fra 980 tonn til 1 100 tonn.

Fersk filet av oppdrettstorsk har hatt god vekst til nå i år og i november ble det eksportert filet for 8,1 millioner kroner, opp fra 4,3 millioner kroner i november i fjor. Volumøkningen er på 90 tonn til totalt 146 tonn i november, og det er Danmark og Frankrike som er største mottakerland for fersk filet av oppdrettstorsk.