Brudd i fiskeriforhandlingene med EU

Det er brudd i fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU.

– Jeg er dypt skuffet over EUs manglende vilje til å komme fram til en gjensidig tilfredsstilende avtale for 2010 sier, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Norge og EU har forhandlet i mange runder i løpet av denne høsten om en bilateral fiskeriavtale for 2010 uten resultat. Siden EU valgte å bryte den bilaterale avtalen ved å stoppe det norske makrellfisket i EU-sonen, har EU lagt seg på en konfliktfylt linje.

– Ikke enighet om sentrale spørsmål

– Vi har vært konstruktive og strukket oss svært langt for å oppnå en avtale. Mine forhandlere har sittet i Bergen på overtid men det endte dessverre med brudd, sier Berg-Hansen.

Norge har vært opptatt av stabilitet og forutsigbarhet for makrellfisket. Norge ønsker derfor en langsiktig avtale med fast fordeling og gjensidig soneadgang. Dette er ikke bare viktig for norsk næring, men også for hensynet til en bærekraftig forvaltning. Partene har ikke lykkes i å komme til enighet på noen av de sentrale spørsmålene.

Bytte av fiskekvoter er en utfordring fordi EU har problemer med å betale for torsken i Barentshavet med kvoter i egne farvann som er av interesse for Norge. Norge var likevel konstruktive for å finne løsninger på denne og andre saker, men EU kunne ikke komme oss i møte.

I tillegg er det andre viktige saker som Norge og EU ikke har blitt enige om. Jeg vil særlig trekke frem behovet for nye tekniske tiltak for redusere utkast av fisk, som utgjør sløsing med viktige ressurser. Derfor er det skuffende at EU ikke klarer å innføre nødvendige tiltak som kan gi et bedre beskatningsmønster i Nordsjøen og Skagerrak.

Fellesbestander uten totalkvoter

– En konsekvens av bruddet er at Norge og EU ikke fastsetter totalkvoter for fellesbestander i Nordsjøen og Skagerrak. Selv om vi nå står uten en avtale vil jeg understreke at Norge opptrer ansvarlig og legge vitenskapelig råd til grunn ved fastsettelse av norske kvoter til fiske i egen sone, sier Berg-Hansen.

– Jeg vil fremheve den gode dialogen med fiskerinæringen, som er en med i den norske forhandlingsdelegasjonen, sier Berg-Hansen.