Fastsatte grenseverdi for miljøgifter i fiskelever

Ved endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler, er en grenseverdi for miljøgifter i fiskelever nå tatt inn i EØS-avtalen.

Mandag 7. desember 2009 fastsatte Mattilsynet forskrift om endring til forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Endringen innebærer at konsentrasjonen av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i fiskelever nå er regulert med en grenseverdi. Grenseverdien er satt til 25,0 pg/g våtvekt, melder Mattilsynet.

Gjennom forordning (EF) nr. 1881/2006 er det fastsatt grenseverdier for dioksiner og dl-PCB i lever fra landdyr og for fiskeprodukter generelt. Fiskelever har inntil nylig vært unntatt dette regelverket.

Vedtatt i EØS-komiteen

Gjennom forordning (EF) nr. 565/2008 er det satt en grenseverdi for dioksiner og dl-PCB i fiskelever. Fredag 4. desember 2009 ble denne forordningen vedtatt i EØS-komiteen, og forordningen ble dermed en del av EØS-avtalen.

Grenseverdien gjelder i norsk rett fra og med mandag 7. desember.

Grenseverdien for dioksiner og dl-PCB i fiskelever er satt til 25,0 pg/g våtvekt.

Grenseverdien gjelder også for produkter laget på basis av fiskelever. Ingredienser som inngår i et blandingsprodukt skal alltid overholde relevante grenseverdier.

Dersom blandingsproduktet kan sies å være et fiskeleverprodukt, gjelder i tillegg grenseverdien gitt av forordning (EF) nr. 565/2008 for sluttproduktet, opplyser Mattilsynet.