Økt sildeeksport i november

Det ble eksportert sild for 662 millioner kroner i november 2009. Det tilsvarer en oppgang på 47 millioner eller 8 prosent i forhold til november 2009.

For makrell er det en sterk nedgang i eksportverdi i november 2009, sammenlignet med samme måned i 2008, mens det har vært en uventet stor eksport av hestemakrell, melder Eksportutvalet for fisk (EFF).

– Vi ser høye eksportvolumer både av fryst sild og av fryste sildefiletprodukter i november slik at selv med lavere priser nå enn tilsvarende måned i fjor så øker eksportverdiene. De høye volumene skyldes gode fangster i høst og markeder som tar godt unna både av hel sild og filetprodukter, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk.

Det er eksportert pelagisk fisk for 6,6 milliarder kroner første 11 mnd. i 2009, noe som tilsvarer en økning på 18 prosent fra året før. Sildeeksporten var på 3,6 milliarder kroner første 11 månedene i 2009, noe som tilsvarer en oppgang på 12 prosent i forhold til samme periode i 2008. Makrelleksporten var på 2,1 milliarder kroner, en nedgang på 1 prosent fra året før.

Russland største marked for sild

Det ble eksportert 83 000 tonn fryst hel sild i november 2009, noe som er 14 000 tonn mer enn året før. Russland har vært det største markedet med 34 000 tonn, en oppgang på 12 000 tonn fra november 2008. Deretter kommer Ukraina med 14 000 tonn og Nigeria med 10 000 tonn. Så finner vi Litauen og Kasakhstan med 6 000 tonn hver og Storbritannia med 5 000 tonn.

For alle disse landene bortsett fra Nigeria er dette en økning fra tilsvarende måned i fjor.

Økning for sildefilet

Det ble eksportert 31 000 tonn fryste sildefiletprodukter i oktober 2009, en oppgang på 13 000 tonn. Hittil i år er det eksportert 153 000 tonn sildefiletprodukter, noe som er en økning på 17 prosent fra samme periode i 2008.

Sildefileten gikk i november mye til hovedmarkedene i Polen(9 000 tonn), Tyskland (7 000 tonn), Russland (5 000 tonn) og Hviterussland (4 000 tonn).

For Russland var dette en liten nedgang fra fjoråret, mens for de andre var det sterke økninger.

Mye hestemakrell i november

Det ble eksporter 46 000 tonn hestemakrell i november i 2009, til en verdi av 239 millioner kroner. Til sammenligning var eksporten i hele 2008 på 11 000 tonn, mens hittil i 2009 har den vært på 50 0000 tonn.

Hestemakrellen har gått til konsum i land som Nigeria, Japan og Kina.