– Bankene må ta større samfunnsansvar

Norges Fiskarlag forventer en vanskelig omsetningssituasjon for hvitfisk i året som kommer. Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, mener at bankene må ta større samfunnsansvar.

– Bankene, som har hatt svært gode resultater de siste årene må kunne senke sine garantikrav for å få næringen opp av bølgedalen, sier Reidar Nilsen i en pressemelding..

– Hvitfisknæringen har i inneværende år tatt en stor økonomisk belastning ved at markedene sviktet, og nå er det helt avgjørende at næringen blir tilført likviditet, slik at både fangst og fiskekjøp opprettholdes. Det er også den eneste måten næringen kan bli med på en oppgang i markedet. At aktiviteten på kysten opprettholdes vil også være i bankenes interesse, sier Nilsen.

Myndighetene har i noen utstrekning bidratt til å avhjelpe en finansiell vanskelig situasjon, men er begrenset av et regelverk som skal hindre nasjonal og internasjonal konkurransevridning.

– Vi forventer nå at bankene opptrer som eksponenter for den tålmodige kapitalen som alltid har fulgt fiskerinæringen både i opptur og nedtur, sier Fiskarlagslederen.

Les også: Misnøye med låneordning 02.12.2009