Enighet om minstepris på lodde

Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har oppnådd enighet om minstepris for lodde til konsum i 2010.

Norges Sildeslagslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) hadde torsdag 10. desember drøftinger om minstepris for lodde til konsum i 2010.

Partene er enige om en minstepris for lodde til konsum på kr. 1,80 pr. kg. Misteprisene gjelder for alle konsumanvendelser og for hele sesongen, melder Norges Sildesalgslag.

I tillegg er partene enige om å møtes senere for å diskutere et nærmere rammeverk for avvik.