– Verdens korallrev kan bli utslettet

Havforsuring, forurensing og overfiske kan utslette verdens korallrev, noe som i neste omgang kan få katastrofale følger for flere hundre millioner menneskers tilgang på mat.

Det er TV2 som viderebringer dette dramatiske budskapet fra australske forskere.

– Vi må få ned CO2-utslippene raskt. Hvis ikke vil mange av økosystemene i sørøst-Asia, og da spesielt korallrevene, bli ødelagt. Det sier forskningsleder ved Queensland university, Ove Hoegh-Guldberg.

Organismer trenger kalk

Store deler av livet i havet tåler ikke særlig lavere pH-verdier enn det vi har i dag. Dette gjelder tusenvis av skalldyrarter, skjell, snegler, blekkspruter, plankton, krill, og en rekke andre småorganismer.

Korallalgene er blant de mest utsatte fordi de bruker kalk til å bygge korallrevene. Blir havene surere enn i dag, kan kalken løses opp, og korallrevene slik vi kjenner dem vil være historie, skriver TV2.

– Dette er så dramatisk at vi nesten ikke orker å tenke på konsekvensene. Hele næringskjeder kan forsvinne, og utviklingen i dag går uhyggelig raskt, sier havforsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet.