Mye sild på lager

250.000 tonn frossen sild på lager, skaper bekymring blant kystnotfiskerne på Nordmøre.

– Med så store mengder sild på fryselager, kan det bli en vanskelig start på sesongen neste år. Men det er god flyt i salget. Nylig gikk det ut 40.000 tonn i en smell, var trøsten fra Roald Oen i Norges Sildesalgslag da han redegjorde for fisket av sild, makrell og lodde i 2009, skriver Tidens Krav.

Norske båter fisket i år enorme 965.000 tonn norsk vårgytende sild (NVG-sild) til konsum.

– Det er grunn til å rose kjøperkorpset som greier å kanalisere slike mengder til eksportmarkedet, sa Oen.

Sildeprisene topp ut i 2005 med en gjennomsnittspris på 4,22 kroner per kilo. I år havnet prisen på 2,49 kroner per kilo, mot 2,79 kroner per kilo i 2008.

Eksportørene oppnådde 4,50 for rund sild i år, men det butter i mot i Russland som betaler kun 3,70 nå, skriver avisa.