– Leverer juletorsk til hele Europa

– Med myndighetenes refordeling av kvoter mot slutten av året vil Aker Seafoods kunne holde høy aktivitet i desember.

Dermed er også levering av juletorsk til kundene i Europa sikret, heter det i en pressemelding fra Aker Seafoods.

– God aktivitet

– Gjenværende kvoter og gode forekomster av torsk har gitt norske myndigheter mulighet til å foreta en refordeling av fiskerikvoter mot slutten av året. Dette fører til god aktivitet for Aker Seafoods’ flåte i desember, hvor normalt flere fartøy har hatt redusert driftsgrunnlag, heter det i pressemeldingen.

– Økt tilgang til råstoff gir også grunnlag for høy produksjon på Aker Seafoods’ foredlingsanlegg frem mot jul. Flere av anleggene vil også holde produksjonen i gang mellom jul og nyttår, skriver selskapet.

– Markedet for salg av ferske torskeprodukter er fremdeles godt. Konsumet av fersk torsk i Frankrike som er Aker Seafoods’ viktigste marked økte med 51 prosent i årets første ni måneder, opplyser selskapet.

Juletorsk

– Norsk torsk er favorittmat til jul i Frankrike og i mange andre markeder. Med refordeling av gjenstående kvoter har norske myndigheter sikret levering av juletorsk til de mange europeiske middagsbordene. Vi er fornøyde med at vi kan fortsette med høy aktivitet ut året og dekke behovet til kundene våre, sier konsernsjef i Aker Seafoods Yngve Myhre.

I 2010 blir det en betydelig kvoteøkning for både torsk og hyse. Dette vil bidra til god aktivitet for Aker Seafoods, opplyser selskapet, som ser fram til å kunne forsyne selskapets kunder med førsteklasses sjømat.

På Godfisk sine nettsider finnes tips for tilberedning av juletorsk, i tillegg til mange andre sesonganbefalinger og oppskrifter.