Røkke får stå i fiskermanntallet

Fiskeridirektoratet setter til side Fiskeri- og kystdepartementets avgjørelse om å stryke Kjell Inge Røkke fra fiskermanntallet.

For én måned siden slo Fiskeri- og kystdepartementet fast at Røkke ikke kan stå i fiskermanntallet fordi han jobber for mye utenom fisket.

I et brev til Røkke slår Fiskeridirektoratet nå fast at han fremdeles vil stå oppført i manntallets blad A.

– Vi har innhentet opplysninger om stilingsprosent og inntekt og funnet ut at han fyller vilkårene for å stå registrert, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Erik Ludvigsen til TV 2.

Fiskeridepartementet har til nyhetskanalen sagt, at det er nye opplysninger som gjør at direktoratet nå er kommet til motsatt konklusjon av departementet.