Tre yrkesfartøyer grunnstøtte i helgen

Det ble et tidkrevende oppdrag for RS "Ragni Berg" og Frøya Brannvesen da servicebåten "Tor Viking" skulle berges.

Og sør for Bergen fikk en annen redningsskøyte to oppdrag.

Lørdag 12. desember ba "Tor Viking", som er en servicebåt for oppdrettsanlegg, om assistanse. Spesielt lensepumper ble opplyst å være viktig, etter et møte med moder jord nordøst ved Frøya, melder Redningsselskapet.

Havaristen sto på grunn og tok inn mye vann, så fører på "Tor Viking" tok også kontakt med Frøya Brannvesen som kom med lense pumper.

Da RS "Ragni Berg" ankom havaristen, ble redningsskøytas lensepumper satt over, og totalt fem lensepumper var i sving.

Etter et inspeksjonsdykk av skipsfører Vidar G. Pedersen ble det konstatert at møtet med moder jord hadde satt sine spor.

Jobben med å starte tettingen med madrasser og presenning kunne ta til, og etter ca 4 timer var havaristen av skjæret og tok inn bare minimalt med vann.

Havaristen ble så fulgt til slipp både av både redningsskøyta og av Frøya Brannvesen. Oppdraget for redningsskøyta tok 11 timer.

To oppdrag sør for Bergen

Redningsskøyta "Kristian Gerhard Jebsen" hadde to assistanseoppdrag i den tredje av adventshelgene. Begge fartøyene var yrkesfartøy, melder Redningsselskapet.

Fredag kveld, 11. desember assisterte redningsskøyta lastebåten "Hordafor II" på 56 meter, som hadde hatt en grunnstøting i Austefjorden syd for Bergen. En dykker fra redningsskøyta inspiserte og filmet propell, ror og skrog.

Skadene var ikke mer omfattende enn at båten selv kunne gå til verksted.

Redningsskøyta gikk deretter sydover for å slepe en 48 fots fiskeskøyte av grunnen ved Godøy.

Redningsskøyta ankom om natten, men måtte ventet til det ble flo sjø om morgenen før båten kunne slepes. Fiskebåten ble da slept av grunnen og en fornøyd eier kunne selv ta båt til havn.