Torsketap for Nordlandsbanken

Krisen i torskefiskeriene ble forverret da myndighetene i vinter gav penger til næringen, mener Nordlandsbanken, som har måttet ta flere ti-talls millioner i tap.

Banksjef i Nordlandsbanken Morten Støver mener at tilførsel av midler har forverret krisen i torskesektoren.

– Dette førte til økt kjøp av fisk, og dermed større lagre som blei vanskelig å selge, ikke minst fordi prisen på torsk falt utover sesongen, sier Støver til NRK Nordland.

Støver forteller at de i år har tapt flere ti-talls millioner på engasjementer i fiskerinæringen.

– Jeg håper myndighetene går i seg selv og at de har lært noe av dette. Det som skjedde for ett år siden var ikke bra, sier han.

Før helgen gikk leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, ut og sa at bankene må kunne senke sine garantikrav og ta et større samfunnsansvar.

Les også: - Bankene må ta større samfunnsansvar 12.12.2009

Men Støver kan ikke love ekstraordinær hjelp.

– Vi er en samfunnsaktør, men vi skal fortsatt drive bank. Vi er opptatt av at det finnes egenkapital i næringa. Det er i ferd med å bli mangelvare, sier Støver til NRK.