Mot avvikling av norsk selfangst

Norsk selfangst kan bli avviklet. To av de tre siste fangstskutene er lagt ut for salg, etter en mislykket satsing på fiske av kongekrabbe.

Om bord på selfangstskutene Kvitbjørn og Kvitungen er 45 ansatte sagt opp. En mislykket satsing på kongekrabbefiske har tappet rederiene for egenkapital, melder TV 2 (bak betalingsmur).

– En historisk tid for selfangstnæringen er over, tror Signe Korneliussen, driftsansvarlig på Kvitbjørn.

25 millioner kroner ble investert for å rigge de to selfangstskutene for fiske av kongekrabbe langs finnmarkskysten. Men rederne tolket signalene om et åpent utryddingsfiske feil, mener reder Jens Petter Kraknes.

Kongekrabben skal ikke utryddes, men forvaltes som en erstatning for det kystfisket den har fordrevet fra Øst-Finnmark. Derfor skal kystfiske og landproduksjon prioriteres, melder TV 2.

– Jeg er i alle fall sint på meg selv fordi jeg i det hele tatt satset på dette her. At to av de tre siste selfangstskutene nå blir lagt ut for salg, betyr i realiteten en avvikling av norsk selfangst, sier reder Jens Petter Kraknes.