Neptune mistet krill-patent i EU

Aker BioMarines konkurrent, Neptune Technologies and Bioressources, fikk mandag tilbakekalt et patent knyttet til et krillprodukt i EU.

Etter en høring i München mandag 14. desember, har det Europeiske Patenkontoret tilbakekalt Neptune Technologies and Bioressources Inc sitt europeiske krill-patent EP1417211B1.

Dette skjer etter klager fra norske Aker BioMarine og israelske Enzymotec, opplyser Aker BioMarine ASA i en pressemelding. Klagerne fikk medhold i at en komponent ikke er ny, men tvert om velkjent under et annet navn.

Avgørelsen kan påklages, og er derfor ikke endelig før tidligst i begynnelsen av 2010.

Aker BioMarine fikk nylig godkjenning for sitt krillprodukt i EU, og kan nå starte med salg til EU-markedet.

Les også: Novel Food godkjenning for Superba (TM) 10.12.2009

Etter at godkjenningen ble gitt, har selskapets aksjer, over flere dager, steget kraftig på børsen.

Les også: Kraftig kursoppgang for Aker BioMarine 14.12.2009

Godkjenning har også det norske selskapet JFM Sunile fått.

Les også: JFM Sunile fikk Novel Food-godkjenning 25.11.2009

Aker BioMarine har vært i en langvarig strid med Neptune, både i USA og EU.

Les også: