Stopp i fisket etter sild

Gruppekvoten for kystfartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter sild sør for 62° er beregnet oppfisket.

Fisket stoppes derfor med virkning fra 15. desember kl 18.00, melder Fiskeridirektøren.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til 15. desember kl 20.00.

Uavhengig av denne stoppen kan fartøy i kystfartøygruppen fortsette fisket på fartøykvoten innenfor den garanterte kvoteenheten på 5,5.