Vesteraalens fornyer byggeplaner

Vesteraalens AS har fremdeles ønsker om å reise et nybygg på 8.740 kvadratmeter på den klargjorrte tomten på Sortland havn. Planene ble første gang lansert i 2006.

Den 2. desember hadde Vesteraalens AS møte med kommunen, og orienterte om at bedriften ønsker å komme i gang med bygging av ny fabrikk, melder Bladet Vesterålen.

Kommunen kunne imidlertid meddele at reguleringsplanen for Vesteraalens ennå ikke er ferdigstilt, dette da den tidligere ledelsen ved fabrikken, for en tid tilbake, orienterte kommunen om at byggeplanene ikke ville bli gjennomført.

Kommunen ønsker derfor at reguleringsplanen legges frem for kommunestyret for ny behandling.

I sommer kjøpte Geir Wilhelm Wold fabrikken tilbake fra danske Rudersdal AS, sammen med Eivind Sundstein.

Fabrikkbygget skulle etter planen få en totalflate på 8.740 kvadratmeter, med fabrikk, administrasjon og museum, og ble i 2006 kalkulert til en byggekostnad på 150 millioner kroner.

Vesteraalens ønsker nå å bygge den samme fabrikken som ble lansert i 2006, bortsett fra at kontordelen kan bli justert, som følge av endrede behov. Videre så må byggekostnadene rekalkuleres, ettersom det nå har gått lang tid fra de første planenene ble lagt frem.

Les også: Vesteraalens fiskeboller tilbake i butikkhyllene 03.11.2009

Les også: Vesteraalens hermetikkfabrikk er solgt 16.07.2009