Enighet om vinterprisene på torsk

Etter flere tøffe runder og vel en ukes pause i forhandlingene, klarte FHL, NSL og Norges Råfisklag i dag å komme til enighet om vinterens nye minstepriser for fisk.

I dagens møte var begge parter svært opptatt av å komme til enighet, å få etablert et gulv i råstoffmarkedet og få lagt bak seg et turbulent år med betydelige omsetnings- og markedsutfordringer, opplyser Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Råfisklag.

Minsteprisene for torsk går ned, vektgrensen for stor torsk endres til 6,5 kg, minsteprisene for hyse videreføres på dagens nivå og minsteprisene for sei justeres opp.

Følgende nye minstepriser gjelder fra om med mandag 21. desember 2009:

 

Art/størrelse: Ny pris kr/kg: Endring:
Torsk over 6,5 kg 16,25 (vektgrense var tidl 5,0 kg)
Torsk 2,5 - 6,5 kg 13,25 (- kr 1,25)
Torsk 1,0 - 2,5 kg 11,25 (- kr 1,25)
Torsk under 1,0 kg 9,25 (uendret)
Sei over 2,3 kg 7,50 (+ kr 0,50)
Sei 1,2 - 2,3 kg 5,75 (+ kr 0,35)
Sei under 1,2 kg 4,75 (+ kr 0,35)


Øvrige justeringer for andre arter/varegrupper vil fremgå av den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 21. desember 2009 og inntil videre, men ikke ut over 9. mai 2010.