Tøffe år for nordnorsk fiskeindustri

Nordnorsk fiskeindustri ser ganske annerledes ut i dag enn for 15 år siden. Hver tredje bedrift er lagt ned og antall ansatte er halvert. Industrien har tapt 750 millioner kroner i perioden.

I kun fem av de femten årene gikk fiskeindustrien samlet sett med overskudd, ifølge en rapport Nofima Marked har laget på oppdrag fra Landsdelsutvalget i Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

– Tapene er ujevnt fordelt og noen bedrifter har likevel tjent penger stort sett hvert eneste år. Som helhet har fiskeindustrien i mange år hatt svak lønnsomhet. 2008 var ille for mange i hvitfiskindustrien, og 2009 kan bli langt verre, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen i Nofima Marked i en melding på FHFs hjemmesider.

120 bedrifter er lagt ned i hvitfiskindustrien siden 1995. Størst er nedgangen i Nordland, Møre og Romsdal og Troms.

Samtidig er det færre ansatte i hver bedrift. Mange arbeidsoppgaver er automatisert. Og mange filetbedrifter med mange ansatte er nedlagt. Sett under ett er antall ansatte i fiskeindustrien halvert - til 2700 personer i 2007. Tallene gjelder industrien som bearbeider villfisk - ikke oppdrettsfisk.

Fra frosset til saltet

I mange tiår var frosset filet det viktigste produktet i norsk hvitfiskindustri. Nå har saltfisk, klippfisk og tørrfisk igjen overtatt tronen. Samlet sett tjente tørrfiskprodusentene rundt 300 millioner kroner i perioden, skriver Nofima.

– Tørrfiskmarkedet er lite og norske produsenter har ikke mange utenlandske konkurrenter. Samtidig har mange produsenter hatt svært god tilgang til råstoff, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen i Nofima Marked.

– Men dette kan endre seg. På grunn av det dårlige saltfiskmarkedet er mer fisk hengt til tørking. Det kan føre til lavere priser, sier Bendiksen.

Fra frossen til fersk

Fiskeindustrien eksporterer over 90 prosent av det den produserer til utlandet, men møter stadig sterkere konkurranse. Rimelig arbeidskraft i lavkostland - og økt salg av arter som alaska pollock, som koster mindre enn norsk torsk, har ført til sterkt press på prisene. Det gir både utfordringer og muligheter for norske produsenter.

Frem til 2002 var frosne produkter som var viktigst i filetindustrien. Nå er det ferske fileter som gjelder. Der er konkurransen mindre fra lavkostland. Det betyr høyere priser. Men dette veier ikke opp for nedgangen i frosne produkter. Mens halvparten av de ansatte i hvitfiskindustrien i 1995 jobbet i filetbransjen, gjorde én av fire det 10 år senere.

– Hvitfiskindustrien og spesielt deler av saltfiskindustrien er inne i en dyp krise, og jeg tror ikke det er til å unngå at flere bedrifter vil lukke dørene i år. Men dersom det ikke skjer dramatiske endringer i handelen med Portugal, vil saltfiskproduksjonen fortsatt være bærebjelken i fiskeindustrien i nord, sier Bendiksen.