– Skuffende prisfastsettelse for torsk

Norges Kystfiskarlag er svært skuffet over resultatet av gårdagens prisforhandlinger på torsk. Kystfiskarlaget mener at de nye og lavere minsteprisene rammer fiskeflåten hardt.

Fish.no omtalte i går at FHL, NSL og Norges Råfisklag har kommet til enighet om vinterens nye minstepriser for fisk.

Les også: Enighet om vinterprisene på torsk 16.12.2009

– Forhandlingsresultatet innebærer at hele det økonomiske tapet i industrien nå lempes over på fiskerne, sier styreleder i Norges Kystfiskarlag Paul Jensen, i en pressemelding.

Flere årsaker til industriens tap

Han viser til at industrien har tapt enorme summer gjennom valutaspekulasjon, innbyrdes priskrig, og feilslåtte investeringer i form av kvoteoppkjøp og torskeoppdrett, og mener det er denne regningen som nå forelegges norske fiskere.

– Disse tapene utgjør langt mer enn det reelle tapet industrien har hatt som følge av at minsteprisen ble satt feil sist vinter, hevder Jensen.

Frykter konkursras i flåteleddet

Jensen frykter et konkursras i flåteleddet dersom det nye prisnivået blir stående. Spesielt fartøy med høy gjeld vil få problemer.

– Dette blir fra hand til munn for mange, hardt arbeid og lite penger, konstaterer Jensen.

I tillegg til nedgangen i pris reagerer Norges Kystfiskarlag også på endringen i vektgrensene som ytterligere vil forsterke fiskernes tap.

– Vi forventer nå at de kjøperne som ønsker å drive seriøst og langsiktig ser betydningen av en sunn økonomi også i flåteleddet, betaler for kvalitet og justerer opp prisen så snart de ser at markedet tillater det. Hvis ikke vil flåten på sikt måtte se seg om etter alternative omsetningsmuligheter, fastslår Jensen.