- Skuffende prisfastsettelse for torsk

Del saken

Norges Kystfiskarlag er svært skuffet over resultatet av gårdagens prisforhandlinger på torsk. Kystfiskarlaget mener at de nye og lavere minsteprisene rammer fiskeflåten hardt.

Fish.no omtalte i går at FHL, NSL og Norges Råfisklag har kommet til enighet om vinterens nye minstepriser for fisk.

Les også: Enighet om vinterprisene på torsk 16.12.2009

- Forhandlingsresultatet innebærer at hele det økonomiske tapet i industrien nå lempes over på fiskerne, sier styreleder i Norges Kystfiskarlag Paul Jensen, i en pressemelding.

Flere årsaker til industriens tap

Han viser til at industrien har tapt enorme summer gjennom valutaspekulasjon, innbyrdes priskrig, og feilslåtte investeringer i form av kvoteoppkjøp og torskeoppdrett, og mener det er denne regningen som nå forelegges norske fiskere.

– Disse tapene utgjør langt mer enn det reelle tapet industrien har hatt som følge av at minsteprisen ble satt feil sist vinter, hevder Jensen.

Frykter konkursras i flåteleddet

Jensen frykter et konkursras i flåteleddet dersom det nye prisnivået blir stående. Spesielt fartøy med høy gjeld vil få problemer.

– Dette blir fra hand til munn for mange, hardt arbeid og lite penger, konstaterer Jensen.

I tillegg til nedgangen i pris reagerer Norges Kystfiskarlag også på endringen i vektgrensene som ytterligere vil forsterke fiskernes tap.

– Vi forventer nå at de kjøperne som ønsker å drive seriøst og langsiktig ser betydningen av en sunn økonomi også i flåteleddet, betaler for kvalitet og justerer opp prisen så snart de ser at markedet tillater det. Hvis ikke vil flåten på sikt måtte se seg om etter alternative omsetningsmuligheter, fastslår Jensen.