Nordisk råd: Dumping av fisk er forkastelig

Nordisk råd oppfordrer på det kraftigste EU-kommisjonen til å forby dumping av fisk og sikre at framtidens fiskeripolitikk blir bærekraftig både økologisk, økonomisk og sosialt.

Hvert år kaster europeiske fiskere enorme mengder fisk tilbake i havet, og ofte overlever ikke den uønskede fangsten den harde behandlingen. Utkast er forkastelig både fra et etisk og et miljø- og bestandsmessig synspunkt, mener Nordisk Råd.

Vil ha andre prinsipper for fangstregulering

Derfor oppfordrer Nordisk råd i sin uttalelse til revisjonen av EUs fiskeripolitikk på det kraftigste EU-kommisjonen til å basere den framtidige fangstreguleringen på andre prinsipper enn de nåværende, opplyser Nordisk Råd i en pressemelding.

Nordisk råd ønsker at initiativer til å beskytte arter og levesteder framskyndes, og at fangsten blir fastlagt på et nivå og på en måte som kan medvirke til å gjenoppbygge de overfiskede europeiske bestandene.

– Norden har mange gode forslag til hvordan problemene med EUs nåværende fiskeripolitikk kan løses. I tillegg til et forbud mot dumping dreier det seg blant annet om fastsettelse av et visst antall fiskedager per båt, fangstkvoter, minstemål for fangst samt tidvis stenging av fiskeriet i spesielle områder som har stor betydning for fiskeyngel, heter det i meldingen.

Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg og Nordisk ministerråd arrangerer 27. januar 2010 et miniseminar i anledning av revisjonen av EUs felles fiskeripolitikk.

Utkast av fisk var også tema på Nordisk råds årlige sesjon i Stockholm 27.-29. oktober 2009.

Les også: – EU må stanse utkast av fisk 29.10.2009