Avviste anke fra Aker BioMarine

Aker BioMarine fikk ikke medhold i anken etter at selskapet i november måtte fjerne produkter og informasjonsmateriell fra en handelsmesse i Frankfurt.

Det var på ordre fra en tysk domstol, at Akers stand på handelsmessen ble tømt for materiell av den tyske namsmannen og arrangørens sikkerhetsvakter.

Det var "erkefienden" Neptune, som fikk medhold i et krav om midlertidig forføyning mot Aker BioMarines bruk av markedsmateriell under messen Food Ingredients Europe (FIE) i Frankfurt. Dette da produktene på de tidspunktet ikke hadde Novel Food godkjenning for salg til EU.

Les også: Novel Food godkjenning for Superba (TM) 10.10.2009

Avviste klage

Markedssjef i Aker Biomarine, Roar Hernes, opplyste den gang, at selskapets advokater ville anke kjennelsen.

Men klagen ble avvist. Domstolen godtok dokumentasjon fremskaffet av den kanadiske lederen av krill-makredet, Neptune Technologies & Bioressources, hvor det bevitnes Aker Biomarine på messens første dag, fortalte en besøkende at de hadde Novel Food-godkjenning for Superba (TM), noe de ikke hadde på det tidspunktet, melder NutraIngredients.com.

Neste dag fikk Aker BioMarine pålegg om å fjerne produkter og reklamemateriell på sin stand på messen.

Aker BioMarine anket kjennelsen, og det er den anken som nå er avgjort.

I anken fremholdt selskapet at de ikke hadde påberopt seg å være Novel Food-godkjent, da deres budskap før, under og etter messen, var at Novel Food-godkjenningen ville komme snart.

Vil ikke påkjære dom

Aker er skuffet over dommen, men vil ikke anke den.

– Neptune har vært ganske smarte her, sier dr Hogne Vik, om selskapets bitre konkurrent, og påpeker at forføyningen som ble anket, er historie nå som selskapet har fått Novel Food-godkjenning.

– Vi vil alltid ønske konkurranse i krill-oljemarkedet velkommen, men bare fra selskaper som respekterer våre immaterielle rettigheter og følge retningslinjene etablert for å beskytte forbrukerne, sier Neptunes konsernsjef, Henri Harland i en uttalelse.