Norge og EU enige om tollfri import

Norge og EU har blitt enige om ny fiskeriprotokoll for tollfri import av sjømat til EU.

Norge og Europakommisjonen har kommet til enighet om videreføring av de tollfrie kvotene framforhandlet ved EU-utvidelsen i 2004 og 2007. Det åpnes også for en økning av den tollfrie kvoten for fryste pillede reker og en ny tollfri kvote for bearbeidede sildeprodukter.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått en bedre løsning for handelsbetingelsene for norsk fisk i forhandlingene med EU om markedsadgang. Resultatet vil bidra til økte eksportmuligheter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I tilknytning til forhandlingene om nye norske EØS-finansieringsbidrag, har Norge og EU forhandlet om en revisjon av fiskeriprotokollene fra EU-utvidelsene i 2004 og 2007.

Sild, makrell og reker m.v.

Enigheten med Europakommisjonen, innebærer at en rekke tollfrie kvoter videreføres i nye fem år (2009-2014).

Det gjelder blant annet kvoter på fryst, rund sild, fryste sildefileter/sildelapper, fryst makrell og fryste pillede reker. I tillegg er det enighet om at den tollfrie kvoten på fryste pillede reker skal økes med 2 500 tonn, noe som gir en norsk totalkvote på 12 500 tonn.

EU skal også åpne en ny tollfri kvote for bearbeidede sildeprodukter (for eksempel kryddersaltet, eddikbehandlet og annen marinert sild i lake) på 3 000 tonn. Gitt tilstrekkelig utnyttelse vil kvoten bli økt til 6000 tonn i løpet av en treårsperiode. Total vil norske eksportører da ha tilgjengelig en kvote på 9000 tonn.

– Nådde målsettingen

– Vi hadde som målsetting å få videreført fiskeriprotokollene fra 2004 og 2007, samt en ytterligere bedring av markedsadgangen for fisk. Det har vi oppnådd. Økningen i de tollfrie kvotene for fryste pillede reker og bearbeidede sildeprodukter har vært en hovedprioritet. Vi har hatt en nær dialog med næringen i prosessen og resultatet er en viktig forbedring av handelsbetingelsene for norsk sjømat, sier Lisbeth Berg-Hansen.

– På grunn av omfattende godkjenningsprosedyrer i EU, regner vi med at den løsningen vi nå har blitt enige om, ikke vil tre i kraft før sommeren 2010.