Reagerer på fordeling av blåkveite og lodde

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag reagerer på at Fiskeri-og kystdepartementet ikke har fulgt organisasjonens råd om fordeling av blåkveite.

Blåkveite

– Det er med stor skuffelse å konstatere at departementet har valgt å sette til side et klart råd fra organisasjonen når det gjelder kvotefordeling, og kvoteregulering for fiske etter blåkveite i 2010, skriver Fiskarlaget i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskarlaget viser her til den sterke anmodningn som ble fremført av Fiskarlagets representanter på et møte med politisk ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet den 8. desember i år.

Les også: Regulering av fisket etter blåkveite i 2010 17.12.2009

NVG-sild og lodde

Norges Fiskarlag konstaterer også med beklagelse, at departementet ikke har fulgt et klart og entydig råd fra organisasjonen, når det gjelder fordeling av kvantumet norsk vårgytende sild (NVG-sild), som ble byttet mot lodde i kvoteforhandlingene med Russland.

– Her er næringens krav at alle tre flåtegrupper skulle involveres i dette kvotebyttet, etter de fordelingsnøkler som Landsstyret skisserte i vedtak av november d.å., uttaler Fiskarlaget.

Etter det Fiskarlaget forstår, har departementet holdt kystgruppen utenfor dette kvotebyttet.

Les også: Regulering av fisket etter NVG-sild 17.12.2009
Les også: Regulering av loddefisket i Barentshavet 17.12.2009

– Vanskelig å forstå

– Fiskarlaget har problemer med å forstå hvorfor myndighetene velger å sette til side entydige råd fra næringa om fordeling av kvoter mellom flåtegrupper, heter det i brevet.

Fiskarlaget ber derfor om at Fiskeri- og kystdepartementet nå foretar en fornyet behandling av saken, og følger Landsstyrets forslag til kvotebyttefordeling for lodde og norsk vårgytende sild.