Forelegg på 25 mill. til Statoil

Statoil har blitt ilagt en bot på 25 millioner kroner etter det nest største oljeutslippet noensinne fra norsk petroleumsvirksomhet, etter utslippet på Statfjord i 2007.

– Boten er stor i norsk miljøhistorie, men for liten til å virke preventivt mot sikkerhetsslurv i petroleumsnæringen, sier Frederic Hauge, leder i Bellona, i en uttalelse på miljøstiftelsens nettsider.

Utslippet av omlag 4400 kubikkmeter olje fra Statfjordfeltet den 12. desember 2007 skjedde da det gikk hull på en slange på havbunnen i forbindelse med lasting av olje fra plattformen til tankbåten Navion Brittania.

– Boten på 25 millioner er rekordstor i norsk miljøsammenheng, men svikten i Statoils rutiner var så alvorlig at det etter min mening ikke er noen streng straff, sier Frederic Hauge.

– Ulykken skyldes alvorlige svakheter

Statoil gjennomførte en granskning av ulykken, og konkluderte med sterk selvkritikk.

– Oljeutslippet på Statfjord er svært alvorlig. Granskingen har avdekket svakheter både av teknisk og organisatorisk art, uttalte Statoil i forbindelse med overleveringen av en granskningsrapport til Petroleumstilsynet.

Granskingen identifiserte at bakenforliggende årsaker til bruddet i slangen i hovedsak er knyttet til manglende bruk av prosess- og risikoanalyser i forbindelse med modifikasjoner og bytte av lasteslange, uttalte Statoil i en pressemelding.

Årsaken til at lasteoperasjonen ble gjenopptatt etter bruddet i hydraulikkslangen til innløpsventilen var i hovedsak at involvert personell ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om konsekvensen av dette.

Grunnen til at oljeutslippet ikke ble oppdaget før det var pumpet ca. 4.400 m3 er i hovedsak manglende måling av oljestrøm om bord på skipet.

Gjennomgang av tidligere hendelser med bøyelastesystemer, har vist at en tilsvarende hendelse på Gullfaksfeltet i 2004 ikke er fulgt godt nok opp, mener Bellona.