Flengende kritikk av Havforskningsinstituttet

– Havforskningsinstituttets seniorforsker Erik Olsen og forskningsdirektør Ole Arve Misund, har en politisk agenda, farer med usannheter, og desinformerer om virkninger av oljeutslipp.

Det mener sekretariatsleder for Konkraft, Ann Kristin Sjøtveit. Konkraft er regjeringens samarbeidsorgan mellom oljeindustrien, Rederiforbundet, LO og myndighetene.

Tidligere har nordområdedirektør i Statoil, Hege Norheim, stilt seg kritisk til utspillene fra Havforskningsinstituttet.

Les også: - Havforskningsinstituttet opptrer «spesielt» 23.11.2009

Misund og Olsen hevder i artikler i Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad, at et utslipp på 4700 kubikkmeter med olje, kan ødelegge gytingen for en hel årsklasse av torsk. Uttalelsene baseres på en artikkel som angivelig er fra WWF Australia, om forholdene etter utslippet av olje fra Seadrill-riggen West Alpha.

– Ved å bruke denne artikkelen og overført denne til norske forhold har forskerne kommet fram til at hele torsken gyteområde kan rammes slik at gyting vil bli mislykket. Utfordringen er bare at WFF-artikkelen ikke er en WWF artikkel, men er en enkeltmanns påstander med tilknytning til WWF, sier Sjøtveit til Teknisk Ukeblad.

Ifølge Sjøtveit, sitter australske myndigheter med helt andre tall enn det Olsen og Misund baserer seg på.

– Mens Olsen og Misund viser til at oljeutslippet fikk en utstrekning på 15 000 kvadratkilometer, samt er spredd i hele vannsøylen, viser myndighetenes kartlegging etter at de hadde to daglige flyginger følgende: Arealet med olje som er påvirket er på 1200 kvadratkilometer. Oljehinnen er på typisk 0,0001 mm, forteller Sjøtveit til ukebladet.

Utslippet fra West Alpha var ikke særlig mye større enn utslippet fra Statfjord 19. desember 2007, 3700 m3 mot 4300 m3.

Les også: Forelegg på 25 mill. til Statoil 18.12.2009

Etter Statfjord-utslippet er det ikke påvist skader på fisk. Skader på fisk er heller ikke påvist av operatøren på feltet der West Alpha boret, påpeker Sjøtveit.

– Oljeutslippet har kun påvirket et lite antall sjøfugl, slår hun fast, og ser ingen annen konklusjon enn at Havforskningsinstituttets forskere har en politisk agenda med sine utspill.