Status for regelverk om ernærings- og helsepåstander

Mattilsynet gjør opp status for det nye regelverket om ernærings- og helsepåstander på mat, som ennå ikke er innført i Norge.

Forordning (EF) nr 1924/2006 (påstandsforordningen) har vært gjeldende i EU-området siden 1. juli 2007.

Av formelle grunner er den imidlertid ennå ikke implementert i Norge og Island. Det er pr. i dag heller ikke mulig å si noe konkret om når dette vil skje, men det kan skje innen kort tid, melder Mattilsynet.

Påstandsforordningen er oppbygd slik at det må utvikles og vedtas et utfyllende regelverk før bruken av ernærings- og helsepåstander er fullt ut harmonisert.

Ingen av rettsaktene under påstandsforordningen vil bli en del av norsk regelverk, før hovedforordningen er implementert.

Følg lenkene nedenfor til Mattilsynets nettsider, for en oversikt over de prosessene som er i gang på dette området, og status for arbeidet per desember 2009.

Les også: Fikk ikke stanset «EU-galskap» 09.10.2009

Les også: EFSA offentliggjør vurderinger av helsepåstander 02.10.2009