– Stort potensial for økt innflagging

– Hvis Norge skal opprettholde sin innflytelse på utformingen av internasjonal skipsfartspolitikk er det avgjørende at NIS-registeret ikke forvitrer.

Det skriver administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen, i et brev til Nærings- og handelsdepartementet, melder Norges Rederiforbund på sine nettsider.

Næringsminister Trond Giske har nettopp oppfordret til diskusjon om hva som skal til for at flere rederier velger norsk flagg.

– Diskriminering av norskregistrerte skip

Antall skip i NIS reduseres fra år til år og svekker Norges internasjonale innflytelse. Ved å tillate skip med NIS flagg å ta last mellom norske havner, altså ved å fjerne den fartsområdebegrensningene, har man langt på vei lykkes i å gjøre NIS attraktivt, fremgår det av brevet.

NIS er det eneste skipsregisteret i verden, som forbyr egne nasjonale skip ferdsel i eget farvann, opplyser Rederiforbundet.

Fartsområdebegrensningene fungerer derfor som en diskriminering av norskregistrerte skip i forhold til utenlandske skip. Mange rederier vil velge overgang til NIS dersom fartsområdebegrensningene oppheves. Bare blant Rederiforbundets medlemmer utgjør dette om lag 250 skip innenfor Short Sea, i tillegg til 100 avanserte offshore service skip på norsk sokkel, skriver Rederiforbundet.

I dag er det i praksis utelukket å bruke NIS-registeret for skip som operer både på norsk og britisk sokkel og ved å fjerne fartsområdebegrensingene vil rederiene få nødvendig fleksibilitet, konstaterer Rederiforbundet.

Registeret vil styrkes ytterligere dersom det innføres en fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, noe som vil bidra til sysselsetting av flere sjøfolk på skip i utenriksfart, mener Rederiforbundet.