Færre inspeksjoner

Kystvakten har i 2009 gjennomført 1050 fiskeri-inspeksjoner til havs, en nedgang på om lag 900 inspeksjoner siden 1999.

Mangel på fartøy er årsaken til at antallet inspeksjoner er nesten halvert på ti år, melder NRK Nordland.

– Kystvakta er nede i en bølgedal, mens man venter på leveringen av de nye kystvaktfartøyene. Det sier sjef for kystvakta i nord, Steve Olsen til NRK.

For ti år siden gjennomførte kystvakta om lag 1900 inspeksjoner, i forbindelse med fiskeriovervåkninga av blant annet Barentshavet og vernesonen rundt Svalbard.

I år har Kystvakta i nord gått til 17 anmeldelser for brudd på fiskerilovgivningen, og 20 fartøy er blitt oppbrakt. Dette er på nivå med tallene for 2008. Det nye er at sakene kystvakta jobber med er blitt mindre grove.

– De store svartfisksakene som vi hadde for noen år siden, ser vi ikke lenger. Også de såkalte pirattrålerne er borte, sier Olsen.