Opphevet forskrifter om omsetningsforbud

Mattilsynet har opphevet forskrifter om omsetningforbud for saltvannsreker fra Bangladesh og fôr med høyt innhold av kadmium, som følge av at virkningstiden var utgått.

Den 17. desember opphevet Mattilsynet 13 forskrifter om omsetningsforbud.

Regelverksavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, har i 2009 hatt et eget prosjekt for regelverksrydding. I dette arbeidet ble det identifisert en rekke forskrifter som ikke lenger har noen hensikt.

Disse forskriftene omhandler omsetningsforbud for partier av næringsmidler, krydder, fôr og dyr. Årsaken til omsetningsforbudene inkluderer mykotoksiner, ulovlig import, ulovlig omsetning, tungmetaller, legemiddelsrester, Salmonella og E.coli. Mineralpremiks Fisk fra EWOS, er ett av produktene som var omfattet av omsetningsforbud.

Omsetningsforbudene gjelder imidlertid kun spesifikke partier, og disse er nå for lenge siden borte fra markedet.

Mattilsynet har derfor, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet vurdert at disse forskriftene skulle oppheves.

På bakgrunn av dette, opphevet Mattilsynet 17. desember 2009 blant annet følgende forskrifter:

  • Forskrift 20. november 1997 nr. 1241 om forbud mot omsetning av saltvannsreker (Black Tiger Shrimps) fra Bangladesh.
  • Forskrift 9. januar 1998 nr. 23 om forbud mot omsetning av saltvannsreker (Black Tiger Shrimps) fra Bangladesh.
  • Forskrift 5. april 2005 nr. 286 om forbud mot omsetning og bruk av fôr med høyt kadmiuminnhold.

Mattilsynet gjør oppmerksom på at når det gjelder krepsdyr fra Bangladesh, så gjelder fortsatt Forskrift 2008-09-30 nr 1074, forskrift om særskilte beskyttelsestilatk ved import av krepsdyr til konsum fra Bangladesh.