Forskere vil opprette reservat for spekkhuggere

CANADA: Turister forstyrrer spekkhuggerne ved vestkysten av USA og Canada så mye, at forskere nå foreslår å etablere et eget reservat for hvalene.

Intensjonen er at hvalene der skal få spise favorittmaten chinook laks uforstyrret, skriver National Post.

Forskere har over flere år studert hva spekkhuggerne spiser nær Vancouver Island i Canada og ved St. Juan Island i det nordvestlige USA, ved grensen mellom de to landene.

Forskerne mener at spekkhuggere i denne regionen er en truet dyreart, da det kun er 87 dyr igjen i denne bestanden ved vestkysten.

Chinook laks som vandrer ut i havet fra elvene i British Columbia, utgjør en viktig føde for spekkhoggerne. Men fordi området er et attraktivt og mye brukt turistområde, er der mange lystbåter som skremmer hvalene.

Biologene mener derfor at det er nødvendig å opprette et eget verneområdet for spekkhuggerne, hvor de kan få spise laks i fred og ro.

De har derfor foreslått å opprette et reservat ved St. Juan Island, på 2 ganger 12 kilometer, som skal bli totalfredet, og hvor all båttrafikk blir forbudt.

Man håper med dette å gi hvalene et pusterom og fred til å spise og til å formere seg.

Hvis forslaget vinner frem, blir havreservatet det første i sitt slag for spekkhuggere, skriver nettstedet.