Minstemål også i fritidsfisket

Fra 1. januar 2010 vil bestemmelsene for minstemål på saltvannsfisk også gjelde i fritids- og turistfisket.

Alle fritidsfiskere bør derfor sette seg nøye igjennom målene som gjelder, i god tid før neste fisketur, oppfordrer Fiskeridirektoratet. En oversikt over gjeldende minstemål finner du på Lovdata sine nettsider.

Makrell og sei unntatt

Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning/eget agnforbruk er unntatt reglene for minstemål.

Det vil blant annet føre til at barns sportsfiske fra eller ved land i liten grad blir hindret av de nye bestemmelsene.

Undermåls fisk skal slippes ut i sjøen igjen

Dersom du skulle være så uheldig å få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du ta den med hjem og spise den, opplyser Fiskeridirektoratet.

Målrettet fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men hovedpoenget med de nye reglene er ikke å straffe folk. Innføringen av minstemålet skal endre fritidsfiskernes og turistfiskernes fiskemønster, slik at man i mindre grad får småfisk på kroken, fremholder Fiskeridirektoratet.

Tilpass fisket slik at du ikke får småfisk

Fiskeridirektoratet henstiller derfor alle fiskere til å innrette fisket sitt med tanke på å unngå å få fisk under minstemål. Aktuelle virkemidler kan være større maskevidde, økt krokstørrelse eller å flytte fisket til et annet område.